Sognebåndsløsning

Det er muligt at løse sognebånd og på den måde knytte sig til en præst uden for det sogn, hvor man bor. Se yderligere information om sognebåndsløsning både historisk og nutidigt set - her.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst i Højelse eller Lellinge sogn, skal du henvende dig til den pågældende præst, der efter en samtale vil godkende sognebåndsløsningen. Derefter skal du henvende dig til kirkekontoret for at få udleveret de nødvendige blanketter, der skal udfyldes og underskrives. 

Kirkekontoret
Ølby Center 79-81,
4600 Køge
Tlf. 56 64 09 10

 

Lovteksten: Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd