Kirke og Sognegård

Højelse Kirke
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Højelse Kirke er åben for turister tirsdag-torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12 i perioden 1. maj til sidste fredag i efterårsferien (uge 42), når der ikke foregår kirkelige handlinger i kirken. Uden for dette tidsrum kan grupper (skoler, menighedsråd, foreninger o.lign.) bestille rundvisning ved henvendelse til kirketjeneren, se nedenfor.

Margrethegården i Højelse (sognegård)
Højelsevej 10, Højelse 
4623 Ll. Skensved

Kirketjener Helle H. Nielsen 
Tlf.: 21 18 46 01
E-mail: kirketjener_hoejelse@mail.dk

Organist Anne Bjerre Braüner 
Tlf. 46 14 02 26 - mobil 61 67 79 37 
E-mail: abbr@km.dk 

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen
Tlf. 20 36 73 42 
E-Mail:
louisekeiniche@gmail.com
Træffes på tlf. man-tirsdag, bedst 10-14

Graver Niels Larsen
Tlf. 5616 9860
Fax 5616 9853 
E-Mail:
hoejelsekirkegaard@mail.tele.dk
Træffes man-fredag kl. 8-14

Kirkesanger Kim Valbum
Kontaktes via organisten.