Sognepræst Ruth Boysen
Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed 
Nyvej 49 
4600 Køge 
Tlf: 56 63 87 01 
Tlf: 56 64 09 11 (Ølby Kirke) 

E-mail: boysen@oelbykirke.dk  
Sikker post til sognepræst Ruth Boysen
Ruth Boysen træffes alle dage, undtagen mandag. Dog evt. mandag efter aftale  
 

Sognepræst Jacob Kleofas
Højelse Præstegård 
Højelsevej 10B 
4623 Ll. Skensved 
Tlf: 51 19 73 84
Email: jkc@km.dk

Sikker post til sognepræst Jacob Kleofas
Jacob Kleofas træffes alle dage efter aftale. Undtagen mandag.

 

Sygehus- og Sognepræst
Linda Ishøj Frederiksen 

Tlf.: 51 85 59 36
E-mail: lif@km.dk
Sikker post til sognepræst Linda Ishøj Frederiksen
Lørdag er fridag

 

Præsterne står til rådighed for en samtale, hvis der er noget, der trænger sig på.
Samtalen kan finde sted, hvor det ønskes: hos præsten, i hjemmet, på sygehuset, eller på plejehjemmet.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive og lave en aftale.