Temaet for sommerhøjskolen er det højaktuelle fokus på klimaet, som både fylder medierne med historier, og som også giver anledning til tanker om levevis og ansvarlighed hos de fleste.

Sommerhøjskolen vil med spændende foredragsholdere og mulighed for debat komme rundt om temaet på forskellig vis både teologisk, lokalt og globalt. Helt i højskoletankens ånd er det formålet, at vi alle i fællesskab bliver klogere og rustet til at styrke eller danne vores egen holdning til temaet. 

Foredragsholdere:

JESPER THEILGAARD: Vejrets kulturhistorie med efterfølgende debat

MICKEY GJERRIS: Lysegrønt håb – hvad er det gode liv?

MARIANN OG BJARNE KRON: Bæredygtighed i ”Haven i Højelse”

MARIE STÆRKE: Klimatiltag i Køge Kommune

KAREN RINGSMOSE: Samtalerum

 

Program:

Fredag d. 7/8

19.00-20.00 Vejrets kulturhistorie i Højelse Kirke
v/ meteorolog Jesper Theilgaard

Syng-med-koncert, hvor Jesper Theilgaard ud fra digte, sange, malerier og mundheld fortæller om vejrets kulturhistorie fra bl.a. guldalderens Danmark i 1800-tallet. Hvordan fik digterne og kunstneren den viden om vejret, som de beskriver, og hvordan opstod traditionen med at forevige den danske natur? Det kommer vi rundt om denne musikalske aften.

20.00-21.30 Spisning + debat i Margrethegården med meteorolog Jesper Theilgaard som ordstyrer

Efter lidt godt at spise og drikke deler Jesper Theilgaard ud af sin store viden om vejret og klimaet. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en debat.

Lørdag d. 8/8 (Vi er i Margrethegården og Højelse Kirke med gåafstand til "Haven i Højelse")

10.00-11.45 ”Lysegrønt håb – hvad er det gode liv?”
v/ teolog, ph.d i  bioetik Mickey Gjerris

Hvor kan vi finde håb, når den eneste klode, vi har, ødelægges af menneskeskabte klimaforandringer? Mickey Gjerris deler sit håb og sine personlige klimaetiske tanker i dette foredrag og giver forståelse for klimakrisens etiske aspekter og inspiration til at leve et meningsfuldt liv midt i den.

 12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 ”Bæredygtighed i Haven i Højelse”
v/ Bjarne og Mariann Kron

Haven i Højelse er anlagt i det gamle fattighus’ have, hvor Bjarne og Mariann Kron vil fortælle om haven, og hvordan de får implementeret deres ønske om øget bæredygtighed, biodiversitet og levested for insekter. Der vil også blive tid til at kigge rundt på egen hånd og blive inspireret af havens mange blomster og bede.

15.00-16.15   Grøn omstilling i Køge Kommune
v/ borgmester Marie Stærke

Borgmesteren vil her gøre os klogere på, hvad gøres der for at bringe Køge i en bæredygtig retning og give os indblik i de lokalpolitiske klimalinjer

 16.15-16.45 Afrunding med klimasalmer i Højelse Kirkes sideskib v/ organist Anne Bjerre Braüner

Hvordan forholder nutidens salmedigtere sig til klimaforandringerne? Vi afrunder dagen med at synge et par af de nye klimasalmer, som er dukket op de seneste par år.

Søndag d. 9/8

10.00-10.30 Klimaandagt i Lellinge Kirke

Vi starter dagen i Lellinge Kirke med en andagt, hvor vi bliver klædt på til at gå på pilgrimsvandring

10.30-11.30 Pilgrimsvandring Lellinge-Højelse ca. 3.5 km*

At vandre kan være en måde at opnå fordybelse, ro og opmærksomhed. Med små opgaver fra andagten vandrer vi alene eller i par fra Lellinge Kirke til Højelse Kirke, mens der tænkes eller deles tanker om klima, tro, håb og forandringer.

*Kan man ikke gå strækningen fra Lellinge Kirke til Højelse, vil der blive
arrangeret transport, og tilsvarende program vil blive afholdt sideløbende i
Margrethegården.

11.30-12.00   Frokost i Margrethegården

12.00-14.00   Samtalerum i Margrethegården
v/ underviser, forfatter og sognepræst Karen Ringsmose

En god samtale kræver tid, nærvær og frugtbare rammer omkring en gensidig udveksling af fortællinger, tanker og spørgsmål. Karen Ringsmose vil føre os sikkert og trygt gennem en fælles samtale om det, vi har hørt og være sammen om de sidste par dage. Hvad giver det os videre frem i livet?

 

Praktiske oplysninger

Pris: Deltagelse i de tre dage koster 250,- kr. Dette inkluderer bespisning med drikkevarer fredag aften, frokost uden drikkevarer lørdag og søndag og kaffe eller the i pauserne. Drikkevarer kan købes i Margrethegården, hvis man ønsker andet end postevand til frokost.

Tilmelding kan ske fra 1. juni ved at skrive til kirkekontoret på mail hajs@km.dk, mrk.: Sommerhøjskole. I mailen skal der være navn, adresse og telefonnummer på alle deltagere, som man tilmelder.

Betaling sker på kirkens bankkonto reg. nr. 2360 konto nr. 6070063013. Der betales, når man har fået bekræftet sin tilmelding på mail – husk at skrive SH + navn på indbetalingen (ex. SH Hanne Juel).

Deltagerantallet til sommerhøjskolen er minimum 15 personer og maksimum 30 personer, og tilmeldingerne ekspederes i den rækkefølge, de indgår. Man er først tilmeldt, når deltagergebyr er indbetalt.

I tilfælde af aflysning tilbagebetales det indbetalte fuldt ud, og tilmeldte vil få besked, så hurtigt det kan lade sig gøre. Vi følger naturligvis de corona-retningslinjer, der udlægges af regeringen, og kan vi ikke leve op til krav om fx afstand, forsamlingsforbud eller hygiejne, aflyses sommerhøjskolen. Vi forbeholder os følgelig også ret til at ændre i programmet, hvis det viser sig nødvendigt.

Tilmelding kan ske fra 1. juni, og sidste tilmeldings- og betalingsfrist er 3. juli

Arrangører er kirke- og kulturmedarbejder Hanne Juel, organist Anne Bjerre Braüner, kirketjener Helle Nielsen og kirke- og kulturmedarbejder Louise Rasmussen.  

Ved spørgsmål ang. betaling rettes der henvendelse til Ølby Kirkekontor, tlf. 5664 0910. Ved andre spørgsmål kan der skrives til Louise Rasmussen på mail: louisekeiniche@gmail.com.