Konfirmander fra Lellinge

Undervisning: Konfirmandundervisningen i Lellinge består af en times ugentlig klasseundervisning i efteråret og 3-4 temadage i foråret. Konfirmander fra Vemmedrupskolen går til forberedelse onsdag kl. eftermiddag sammen med konfirmanderne fra Højelse, og konfirmander fra andre skoler, der hører til Lellinge, er også velkomne på det tidspunkt.