Indmeldelse

Er man blevet udmeldt af Folkekirken, men fortryder sit valg, skal man henvende sig til kirkekontoret (se nedenfor), der vil sørge for, at man bliver medlem af Folkekirken igen.

Er man ikke døbt som barn og ønsker at blive det, skal man også i første omgang henvende sig til kirkekontoret, der vil hjælpe videre i processen. Forud for en voksendåb skal den, der ønsker at blive døbt, afgive en skriftlig erklæring om, at han/hun ikke tidligere har modtaget den kristne dåb. Ligeledes skal voksne normalt gennemgå en dåbsundervisning forud for dåben, som aftale med præsten.

Til dåben skal der være min. 2 og max. 5 vidner (ved barnedåb kaldes de også faddere). Vidnerne skal selv være døbt og have nået den sædvanlige konfirmationsalder. De må ikke have meldt sig ud af Folkekirken og ind i et andet trossamfund. Deres navne og adresser skal meddeles til kirkekontoret inden dåben.

Henvendelse til:
Kirkekontoret 
Ølby Center 79-81 
4600 Køge 
Tlf. 56 64 09 10 
Email: hoejelse.sogn@km.dk 

 

Udmeldelse
Ønsker du at udmelde dig af Folkekirken, skal du også henvende dig på kirkekontoret.
Når du udmelder dig af Folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger, f.eks. bisættelse eller begravelse, og stort set over hele landet koster det mere for et gravsted, når man ikke er medlem.
Hør mere om konsekvenserne af din udmelding på kirkekontoret ved henvendelse til:

Kirkekontoret 
Ølby Center 79-81 
4600 Køge 
Tlf. 56 64 09 10 
Email: hoejelse.sogn@km.dk 

Du kan også læse mere om medlemsskab på
https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/medlemskab