Fødsel
Når et barn er født, meddeler jordemoderen dette digitalt til mors bopælsogn.
Ugifte forældre vil derefter modtage brev fra kirkekontoret om, hvordan de videre skal forholde sig vedrørende omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæring skal indgives digitalt via www.borger.dk til moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Læs mere om fødsel og registrering på
https://www.borger.dk/familie-og-boern/foedselsregistrering 
 

Hvis der opstår uafklarede spørgsmål kan henvendelse ske til:

Kirkekontoret
Ølby Center 79-81, 4600 Køge
Tlf. 56 64 09 10
Email: hoejelse.sogn@km.dk