Afdødes egne ønsker Af respekt for afdøde må det tilstræbes så vidt muligt at følge afdødes egne ønsker mht. bisættelse og begravelse.

Bisættelse eller begravelse? Dersom afdøde ved sin død var medlem af en ligbrændingsforening, må det anses som udtryk for ønske om ligbrænding, medmindre det kan godtgøres, at der var truffet anden bestemmelse derom.

Medlemskab af folkekirken På samme måde forholder det sig med medlemskab af Folkekirken, idet medlemskab må indikere, at afdøde ønskede en præst til at medvirke ved højtideligheden, medmindre det kan godtgøres, at anden bestemmelse var truffet.

Omvendt må en udmeldelse af folkekirken tages som udtryk for, at afdøde ikke ønskede, at en præst skal medvirke ved højtideligheden.

Papirer/attester Ved henvendelse til bedemand eller præst medbringes for så vidt muligt afdødes papirer i form af sygesikringsbevis, dåbs- eller navneattest, dødsattest, og dersom afdøde var gift eller separeret/enke(mand) medbringes også vielsesattest og ægtefællens dåbs- eller navneattest.

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfaldet skal finde sted indenfor 48 timer til:

Kirkekontoret Ølby Center 79-81 4600 Køge
Tlf. 56 64 09 10 Email: hoejelse.sogn@km.dk

Dødsanmeldelse Der skal udfyldes en dødsanmeldelse, hvor man træffer bestemmelse om, hvordan bisættelse/begravelse skal finde sted, og skriver under på, at de trufne bestemmelser er i overensstemmelse med afdødes ønske. Dette gøres på www.borger.dk  Bedemand kan være behjælpelig med udfyldelse af dødsanmeldelsen og Kirkekontoret med fremskaffelse af de nødvendige papirer.

Bisættelse/begravelse skal normalt finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Højtideligheden Tidspunkt for bisættelse eller begravelse aftales med præsten. Til selve begravelseshandlingen vælges sammen med præsten 3 salmer fra salmebogen. Er der specielle ønsker vedrørende musikken, må dette besluttes i samråd med præst og organist. Dog skal det bemærkes, at organisten ikke er forpligtet til at spille melodier, som ikke er medtaget i koralbogen.

Ved bisættelse finder jordpåkastelsen sted i kirken, og kisten kan enten bæres ud til rustvognen eller blive i kirken efter ceremonien for senere at blive kørt til krematoriet. Hvis højtideligheden finder sted i krematoriets sal, bliver kisten altid stående. Ved jordfæstelse finder jordpåkastelsen sted på selve gravstedet, og i den forbindelse synger man normalt en salme bagefter.

Når kisten bæres ud af kirken efter bisættelsen eller skal bæres ud til graven, træffer de efterladte beslutning om, hvem der skal bære kisten.

Mindesammenkomst (begravelseskaffe)

Ved bisætterlse/begravelse fra Ølby kirke er der mulighed for, at benytte vores lokaler til mindesammenkomst efter højtideligheden i kirken. 

Ønsker I at benytte tilbudet aftales nærmere med præst eller kirkekontor.

Se på dette link, hvad vi kan tilbyde.